Minden nő ugyanaz az “Egy Nő”

Minden Nő ugyanaz az Egy Nő.

Csak Egy Nő van ezen a Földön.

Mikor egy nő ráébred erre, legvadabb álmait felülmúló módon lesz hatalmassá! Minden félelme, minden szeparációs (elkülönült létmódját hangsúlyozó) illúziója lepelként hullik le róla, és csak az eredendő Egység emléke marad vele. Nincs miért tovább versengeni… sem belül, sem másokkal, kívül.

Minden nő, fiatal, öreg, mind-mind a Szakrális Nő, az Istenasszony, az eredendő Női Princípium megtestesülése itt és most… Mindannyian a szeretet és az együttérzés energiájának hordozói vagyunk. Az egó kicsinyes félelmei, hódításai elenyésznek, eredményei mulandóak. Az egyedüli igaz és örök, romolhatatlan erő a Szeretet Fénye, ez az, ami az igazi Valóság, és mi mindannyian és együttesen vagyunk megtestesítői ennek a Valóságnak. Ebben a Valóságban minden számunkra lényeges dolog, minden személy, minden élmény, minden tapasztalás, már megjelent, vagy épp most van jelen, vagy valamikor manifesztálódni fog… és minden, ami elhagyható, az már el is hagyott, épp most hagy el, vagy el fog hagyni minket.

Az igazi Szabadság abból fakad, hogy ráébredünk arra, hogy minden egyes pillanatban mi magunk vagyunk az Isteni Minőség maga. Amikor ez a tudat hatja át minden pillanatunkat, akkor azt vonzzuk be, ami Valódi, és ami saját magunk lélekfényének legmagasabb frekvenciáját hordozza.

Ez a Nőiség gyógyulásának és gyógyításának útja, módja. Hordozni magunkban az Egyetlenegy Nő igazságát – minden pillanatban. És amikor felszabadítjuk magunkat egymástól való elszakítottságunk álmából akkor tudunk igazán mélyen együttműködni és együttérzésünket és szeretetünket az egész Emberiség Szíve felé irányítani.

Az alábbi videót pár évvel ezelőtt találtam. Angolul értőknek különösen ajánlom. Clarissa Pinkola-Estés (a Farkasokkal Futó Asszonyok és az  Untie the Strong Woman, vagyis Az erős nő feloldozása c. könyv írójának) szavai (idézet az utóbbi könyvből való) mint mindig, most is megríkattak és inspiráló módon felemeltek. A török származású rendezőnő Filiz Telek képei és a zene pedig gyönyörű aláfestései a gondolatoknak.

Nagy szeretettel ajánlom Nők Napjára – Mindannyiunknak, Magunknak, és az Egy Nő megélésének örömére.

Ode to Great Mother from Sacred Resonance on Vimeo.