GÁBORJÁNI RÉKA KONZULENS

honlapja nőknek, kismamáknak

Általános Szerződési Feltételek

Gáborjáni Réka női és perinatális konzulens

Képviselője: Gáborjáni-Szabó Réka

székhelye: 13 Church Street, Chipping Norton, OX7 5NT
telefon: +36 (30) 6866766
e-mail: kismama@gaborjanireka.com (kismama) vagy reka@gaborjanireka.com (női)
honlap: http://www.gaborjanireka.com

mint képző (továbbiakban: Gáborjáni Réka konzulens) a Somatoszülés™ szülésfelkészítő tanfolyam (továbbiakban: a Tanfolyam) átadásával, mint szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeit az alábbiakban rögzíti.

A Tanfolyamra való jelentkezéssel a jelentkező (továbbiakban: jelentkező) elfogadja Gáborjáni Réka konzulens Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi az adatvédelmi tájékoztatót.

1. JELENTKEZÉS A KÉPZÉSRE

A Gáborjáni Réka konzulens a Tanfolyamának ismertetőjét, a tanfolyam tematikáját, időpontját, jelentkezési űrlapját és díját közzéteszi a honlapján.

1.1 Online jelentkezés

A képzésre csak a honlapon keresztül, online módon lehet jelentkezni. A Jelentkező a “Jelentkezés” gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

1.2. Jelentkezések elfogadása

A jelentkezéseket Gáborjáni Réka konzulens a beérkezés sorrendjében fogadja, visszaigazolja és a képzéssel kapcsolatos aktuális információkról tájékoztatja a jelentkezőt. Gáborjáni Réka konzulens fenntartja a helyszín vagy időpont változtatás jogát.

A jelentkező helyének biztosítása érdekében adminisztrációs díj fizetésére kötelezett, amelyet a jelentkezés visszaigazolásást követően bankkártyás fizetéssel köteles teljesíteni Gáborjáni Réka konzulens által megadott fizetési felületen. A jelentkezés az adminisztrációs díj megfizetésével válik véglegessé. Az adminisztrációs díj nem külön fizetendő, hanem a tanfolyami díj része.

2. FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1. A Szülésfelkészítő tanfolyam díja

A jelentkezés az adminisztrációs díj fizetésének kötelezettséget vonja maga után, mely 24.000,- forint. Ez a teljes díjnak már része.

Amennyiben a jelentkező bármilyen okból nem vesz részt a Tanfolyamon az adminisztrációs díj nem jár vissza.

 • a Tanfolyam díja tartalmazza a Gáborjáni Réka által megszervezett képzés személyi és technikai feltételeinek biztosítását.

2.2. Számlázás, díjfizetés

A jelentkező a részvételi díjat köteles a Tanfolyam megkezdése előtt megfizetni. Amennyiben a Tanfolyam teljes díja a tanfolyam megkezdéséig nem kerül kiegyenlítésre, a jelentkező nem vehet részt a tanfolyamon.

2.3. Lemondási feltételek

Gáborjáni Réka konzulens a Tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el, az aktuális Tanfolyam kezdését megelőző legkésőbb 10. napig. A beérkezett lemondást Gáborjáni Réka konzulens 48 órán belül írásban visszaigazolja. A Tanfolyam lemondását követően az adminisztrációs díj nem kerül visszafizetésre.

3. A Tanfolyam

3.1. A Tanfolyam helye, időbeosztása

A http://www.gaborjanireka.com weboldalon meghirdetettek szerint.

3.2. Gáborjáni Réka konzulens vállalja:

 1. a Tanfolyam megszervezését, megtartását;
 2. a jelentkező tájékoztatását a Tanfolyamról;
 3. és a Gáborjáni Réka konzulens által előre nem látott okból lemondott Tanfolyam pótlására pótnap kijelölését és a Tanfolyam megtartását.

3.3. A Tanfolyamra jelentkező vállalja:

 1. a Tanfolyam rendjének elfogadását;
 2. a Tanfolyamon történő pontos megjelenést;
 3. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásainak betartását;
 4. hogy a Tanfolyam anyagjait semmilyen módon nem sokszorosítja, hang-, videó- és egyéb eszközzel felvételt nem készít;
 5. hogy a Tanfolyam megkapott anyagjait másokkal semmilyen formában sem osztja meg – (pl: nem megengedett barátok, ismerősök számára emailben tovább küldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatásra való feltöltés– youtube, torrent, ncore stb.). Jelentkező tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén Gáborjáni Réka konzulens 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.
 6. az adatvédelemre vonatkozó előírások betartását;

4. NYILATKOZAT A TANFOLYAMMAL KAPCSOLATBAN

4.1. Jelentkező kijelenti, hogy szabad akaratából vesz részt a Tanfolyamon, annak tudatában, hogy e program célja saját képességei használatára felkészíteni magát, hogy bármikor elérhesse a nyugodt testi-lelki állapotot, relaxációt és az informált döntés meghozatalt.

4.2. Jelentkező továbbá érti, hogy a Tanfolyam semmilyen módon sem kíván orvosi tanácsot nyújtani számára, vagy orvosi eljárást, beavatkozást előírni. Tisztában van vele, hogy egészségével, különösen várandósságával, vajúdásával, szülésével kapcsolatos ügyekben egészségügyi szakemberekhez, szolgáltatókhoz fordul, az ő tanácsukat kéri.

4.3. Jelentkező kijelenti a 4.1. és 4.2 pontok alapján, hogy sem a Tanfolyam szülésfelkészítőjét nem teszi felelőssé semmilyen különleges körülményért, melyek várandóssága, vajúdása, szülése, vagy újszülöttje kapcsán felmerülhetnek, és lemond maga és családtagjai nevében minden esetleges polgári per útján érvényesítendő igényről fent nevezettekkel szemben, beleértve minden, esetlegesen a jövőben felmerülő igényt is.

5. ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS

5.1. Gáborjáni Réka konzulens az általa jogosan igénybevett alvállalkozóiért minden tekintetben úgy felel, mintha a teljesítést saját maga végezte volna el.

5.2. Jelentkező a http://www.gaborjanireka.com honlapon való jelentkezéssel tudomásul veszi és elfogadja Gáborjáni Réka konzulens jelen Adatkezelési tájékoztatóját.

5.3. Mind Gáborjáni Réka konzulens, mind a tanfolyamra jelentkező kötelezi magát, hogy a Tanfolyam során tudomásukra jutó minden adatot, amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelnek.

5.4. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a tanfolyamról képfelvétel készülhet, melyet az Gáborjáni Réka konzulens marketing célokra korlátlanul felhasználhat. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a kimondott beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy Gáborjáni Réka konzulenssel szemben.

2023. 01. 03.

Gáborjáni Réka


Adatvédelmi Szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat bemutatja, hogy Gáborjáni Réka konzulens milyen személyes adatokat dolgoz fel, milyen célokra és mennyi ideig tárolja azokat.

1. Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása

Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

2. Az Adatkezelő meghatározása

Az Ön személyes adatainak adatkezelője Gáborjáni Réka konzulens (székhelye: 13 Church Street, Chipping Norton, OX7 5NT, telefon: +36 (30) 6866766, e-mailcím: kismama@gaborjanireka.com (kismama) vagy reka@gaborjanireka.com (női), honlap: http://www.gaborjanireka.com)

3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok:

 • név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, szülés várható időpontja. 

4. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat Gáborjáni Réka konzulens kizárólag az alábbi jogalapokon kezeli:

 • az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy
 • az Önnel való kapcsolat tartás teljesítéséhez; vagy
 • olyan esetekben, ahol ez Gáborjáni Réka konzulens jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges (pl. pénzügyi tranzakciók, számla kiállítása).

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.

5. Az adatkezelés céljai

A személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

 • az Önnel való kapcsolattartás érdekében;
 • a tanfolyammal kapcsolatos adminisztratív és jogi kötelezettségek ellátása érdekében (pl. pénzügyi tranzakciók, számla kiállítása).

6. Adatok felhasználása

Gáborjáni Réka konzulens a személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használja fel.

7. Az adatkezelés időtartama

Gáborjáni Réka konzulens által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok:

 • pénzügyi tranzakciótól számított 10 év múlva törlésre kerülnek; vagy
 • a pénzügyi tranzakciókat nem érintő adatokat kérés esetén haladéktalanul, de legkésőbb  30 napon múlva kerülnek törlésre.

8. Személyes adatok biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében Gáborjáni Réka konzulens a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik.

9. Az Ön személyes adatai

A személyes adataival, annak kezelésével kapcsolatos módosítás, helyesbítését vagy törlését  (törlést csak akkor, ha már jogszabály szerint nincs szükség az adatokra), az alábbi elérhetőségeken kérheti:

székhelye: 13 Church Street, Chipping Norton, OX7 5NT
telefon: +36 (30) 6866766
e-mail: kismama@gaborjanireka.com (kismama) vagy reka@gaborjanireka.com (női)
honlap: http://www.gaborjanireka.com

Create a website or blog at WordPress.com