MÉH MUNKA

A Méh Munka© lényege az átadódás és elengedés képességének, illetve az elköteleződésre és belső konfrontációkra való hajlandóságunk között húzódó egyéni, személyes, csak ránk jellemző és hullámzóan változó egyensúlynak a meglelése.

Munkám évei során lassan alakult ki (van még mindig alakulóban) az a természetes, mégis sajátos nézőpont, melyet (mind férfiban és nőben meglévő) “yin” vagy a “feminin”, vagy “női energiájú” élet-zuki_mehmumkaattitűdnek, hozzáállásnak is nevezhetünk. A befogadás, elfogadás és átadódás mély képessége ez, de (ellentmondva több évezrednyi félre értelmezett női dogmával) távol áll a passzivitástól. Nagyon is erős minőség, melyet azonban sok (külső és belső) torzulás gátol abban, hogy igazán szabadon és (közösségileg is) segítő erőként áramolhasson személyes életünkben, de (madárlátta távlatból tekintve) az Anyaföldünk adakozó, de fogyó erőforrású felszínén megélt egész világunkban is.

Amikor eljöttök hozzám, és beszélgetni kezdünk, előfordul, “meglepetést” okozok (“Egészségedre!”), mert gyakran nem a megszokott “női körös” (szép, inspiráló, emiatt fontos, de gyakran kicsit “rózsa-szirupos”, emiatt egy idő után mégis csak csalódást okozó) témákról esik szó. Az a fokozatosan felszabaduló erő, amihez mi közös beszélgetéseink során kapcsolódni igyekszünk az általában kérdéses, problémás, blokkolt, lefojtott. Máskor pedig ijesztő, felemelő, de felkavaró, mert előfordul, nem abba az irányba visz, amit szépen lerendezett gondolataink sugallnának, helyesnek tartanának, elvárásaink diktálnának. Ennek a női erőnek igyekszünk a nyomába eredni, és megnézni, mi gátol abban, hogy igazán saját minőségeink áramvonalai mentén élhessük az életünket.


A Méh Mágiája előadások, a Hold Hétvége, a Hold Hétfők ciklusjóga sorozat, ill. a NÉGY ÉVSZAK Ajurvéda Nőknek alkalmaival, szóval az általam ajánlott ú.n. “Méh Munka” során a női élet testi folyamatainak metaforaként való áttekintése segítséget nyújthat abban, hogy ezeket a folyamatokat jobban értsük, érezzük és ezen tanulságaink által vezettetve életünk kríziseinek tiszta megéléséhez az eddigiek mellé más megoldási lehetőségeket, belső erőket, áthidaló képességeket is felfedezhessünk magunkban.

A Méh Munka© a nőiségünkkel, a méhünkkel kapcsolatos informálódás, személyes és direkt tapasztalás, illetve testi és lelki kérdések boncolgatása és gyógyítása az elsődleges célunk. Ennek megfelelően a program praktikusan a következőképpen épül fel:


MÉH MUNKA PROGRAM©:

I. INFORMÁLÓDÁS, ELMÉLETI-INSPIRÁLÓ ELŐADÁSOK:

Méh Mágiája előadások + jóga

  1. a menstruáció
  2. szexualitás
  3. szü(let)és (nem kismamáknak, bár ők is jöhetnek)

További infó, időpontok, stb. ide kattintva olvashatóak.

II. GYAKORLATI MUNKA, WORKSHOPOK

Hold Hétvége, kétnapos hétvégi műhely

  • Hold Hétvége: Ciklusgyógyítás: a menstruációs ciklusunk pontosabb értése, aktív megfigyelése, testi szintű rendezése a ciklus különböző szakaszainak minőségéhez igazodó jóga gyakorlatsorozatokkal, illetve az Ájurvéda ciklushoz igazodó használatával. További részletek itt olvashatók. Általában kéthavonta indul.
  • Hold Hétfők 6-alkalmas ciklusjóga sorozat, a Hold Hétvége gyakorlati párja (nővérkéje), ahol a Hétvégén elméletben megbeszélteket finomítjuk és begyakoroljuk. Általában kéthavonta indul.
  • NÉGY ÉVSZAK Ajurvéda Nőknek programmal a fenti megalapozás, közös munka után egy egész évre vállalunk együttlétet, 3 havonkénti találkozással, végignézve a ciklikusságunkat, változásainkat az Évkör különféle szakaszaiban. Női kör jellegéből fakadóan ez egy megosztós csoport, de vezetéssel, havi otthoni házi feladatokkal, alkalmankénti böjtökkel dolgozunk magunkon egy teljes éven át. További részletek ide kattintva olvashatóak.) Évente egyszer indul. 

Találkozási lehetőségek, időpontok:

IDE KATTINTVA!


A legtöbbünknek eszébe sem jut a méhe a havi cikluson és esetleg a várandósság idején kívül. Pedig a méh lényegesen többről szól… Nemcsak hihetetlenül intelligens fizikai szerv, ódákat tudnék zengeni dúlaként erről a biológiai csodáról… Szoktam is személyes találkozásaink során. De a méhünk, mint ezt  sok (pl. sámán) tanításból is tudhatjuk, mint energetikai szerv lényegesen többrétű, és a női ciklus és a gyerekkihordás “csak” az ún. elsődleges funkciója. A méh többről szól. Többre és másra is képes…

A méhünk a szakrális nőiség nagyrészt elfeledett bölcsességének tárháza és legtöbbször kihasználatlan teremtő erejének székhelye.

A Méh perspektívája

A méhünkben tudás lakozik. Régen ezt úgy mondták: “látás”. Ismerjük a mondást: szívével lát az ember… Hát ebben az értelemben a nő lát a méhével is. Innen ered a belső érzékelése, mélyebb meglátásainak nagy része, homályból körvonalazódó ráébredései és intuíciója innen fakad. Az amerikai indiánok tanításai szerint a szem látásmódja valójában a ragadozó életformánk öröksége. De a varázsló mesterek mindig is arra törekedtek, hogy túllépjenek a ragadozó szeme által észlelhető világ határain túlra.

Szerintük a nők rendelkeznek azzal a szervvel, a méhükkel, mely lehetővé teszi a belépést a tiszta érzékelés birodalmába. Jellegzetesen női paradoxon az, hogy adottságunknál fogva végtelen erő áll rendelkezésünkre nőként, ugyanakkor legtöbben semmiféle érdeklődést nem mutatnak aziránt, hogy birtokba vegyék ezt az erőt.

A méhünk antenna is egyben. Olyan szerv, ami befogadója, tolmácsa és elosztója azoknak a finomabb energiáknak, melyek az Anyaföld felől, a Holdtól, a Naptól és az egész Világegyetemből sugároznak rá(nk). Ezeket a hatásokat régen az asszonyok ismerték és tudatosan felhasználták, vagy épp óvták magukat tőlük. Teljesen természetes része volt életüknek a méh eseményeit (ciklus, várandósság)  kozmikus kapcsolódásukban megtapasztalni. Ezeket a tapasztalatokat továbbadták egymásnak, lányaiknak.

Teremtő erő és manifesztálás

zuki_mehdialogusA méh teremtőerőnk középpontja. Az, hogy ez egy gyermek várása során hogyan mutatkozik meg, sok magyarázatot nem igényel, bár annál inkább lenyűgöző… De a méh nemcsak magzatot hordhat ki, és teremtésre, kreativitásra nemcsak addig képes, amíg a nő biológiai, termékenységi ciklusa aktív – tehát a méh még a menopauza után is élő, klimax után sem szárad ki, nem válik terméketlenné, csak átlényegül. Hétköznapi tapasztalásunk, ha kicsit jobban belegondolunk az, hogy nemcsak fizikai értelemben tudunk terveket megfoganni, “kihordani”, megtámogatni, és megszülni. Régen ennek szakrális hagyománya is volt: férfi és nő között egyezség születhetett, ahol a nő magába fogadhatta a férfi nem csak fizikai magját, hanem terveit  és lényével, jelenlétével, átadódásra való képességével világra hozta azokat. Ha magunkba nézünk láthatjuk, hogy ezt a mai napig csináljuk. Fontos kérdés azonban az, hogy ezt mennyire tudatosan tesszük? Mennyi valóban felvállalt beleegyezéssel, vagy mennyi kihasználtsággal, vagy fordítva: mennyi mártírom önfeláldozással?

A Méh Munka folyamata:

Amikor a méhünkkel kezdünk dolgozni az egyik első lépés az méh egyszerű(?), hétköznapi folyamataira való ráhangolódás, az esetleges ritmuskibillenések, vagy akár problémák felismerése. Ezután következhet a méh terének fizikai és érzelmi megtisztítása, majd a már letisztult méhnek a kozmikus ritmusra való harmonizálása. Onnantól fogva, hogy a méh rákapcsolódik ezekre az egyetemes “mozgásokra” elindulhat antenna és tolmács funkciója és belső tudás és termékenység forrásává válhat ismét. Ekkor indulhat a méh sajátos “nyelvezetének” megtanulása. Figyelem: ez egy életre szóló folyamat, nem pedig gyorstalpaló, azonnali megoldás, nem valami “quick fix”. Sok belső aktív konfrontálódásra, radikálisan őszinte önmegismerésre és önelfogadásra irányuló hajlandóság és elköteleződés szükséges hozzá.

Megszólítanálak most itt közvetlenül és bátorítanálak arra, hogy hangolódj rá ezekre a gondolatokra, és tekints magadba, merülj el a méh terébe és kérdezz! Kérdezz saját magadtól. Beszélgess magaddal intuitív ráérzések formájában.

Mi a viszonyod a méhedhez? Mikor figyelted utoljára a holdciklusodat? Mennyire ismered testi és lelki hullámzásaidat a vérzésed és virágzásod körforgásában? Mikor volt utoljára olyan, hogy nem a fejedből kiindulva, hanem a szíved hívására és a méhed által vezetve cselekedtél? Mikor hallottad utoljára méhed szívverését? Mikor merültél el utoljára áramlataiban? Milyen érzéseket vet fel benned az, hogy a méhednek van hangja: dallama is és ritmusa is? Mit pendít meg benned az, hogy “méh-szív központ”? Mennyire érzed élőnek a méhed és az Anyaföld mélységében lévő középpont között a kapcsolatot, mennyire tapasztalod magad egyetemes lényként a hétköznapjaidban?