Adatvédelmi nyilatkozat

A Hírlevélre/Blogkövetésre feliratkozottak adatainak felhasználása csak a hatályos törvényi szabályozásoknak megfelelően történik.

A szolgáltató a hírlevél feliratkozásnál megadott e-mail címen a későbbiekben elektronikus hírlevél formájában tájékoztathatja a Feliratkozót akcióiról és újdonságairól.

A hírlevélre feliratkozással a Feliratkozó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a megadott adatait kezelje. A megadott adatok kezelése a Feliratkozó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért a Szolgáltató semmilyen formában felelősséget nem vállal, minden felelősség a Feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat a Szolgáltató jogosult érvénytelennek nyilvánítani, törölni.

A Szolgáltató adatkezeléshez kapcsolódó kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

Az Ön személyes adatainak védelme a VD50 Kft számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

2018. május 22.