Adatkezelési és Süti tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a VD 50 Kft által üzemeltetett a VD50 Kft (Gáborjáni Réka, ill. a http://www.noijoga.me honlap használata során megvalósuló adatkezelésekről

1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

Adatkezelő a VD50 Kft. (székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 14. fszt. 1., Cg.: 01 09 991230, képviseletében: Gáborjáni-Szabó Réka cégtulajdonos; a továbbiakban: Társaság), illetve illetékes munkavállalói, az adatkezelés helye e munkavállalók munkavégzési helye.

2. A kezelt adatok

 • Családi és személynév
 • E-mail cím
 • Számla kiállítása esetén számlázási cím

3. Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

 • A webfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében: WordPress Inc. (Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; https://automattic.com/cookies/; https://wordpress.org/about/privacy/)
 • A hírlevélkiküldéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében: MailChimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; https://mailchimp.com/legal/cookies/; https://mailchimp.com/legal/privacy/)
 • Online számlakiállítás esetén: KBoss.hu Kft (1031 Budapest, Záhony utca 7.; Képviselő neve: Stygár-Joó János ügyvezető; Cégjegyzékszám: 01-09-303201; https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/)

4. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján Társaságunk legfontosabb híreiről, rendezvényeiről, programjairól e-mail formájában hírleveleket küldünk az Ön részére.

Társaságunk hírlevelére a honlapukon iratkozhat fel, melynek feltétele jelen adatkezelési tájékoztató és Társaságunk adatvédelmi szabályzatának elfogadása, melyet egy jelölőnégyzet bejelölésével tehet meg. Az adatvédelmi jogszabályok betartására Társaságunk kiemelt figyelmet fordít, így ennek elmaradása esetén hírlevélre való feliratkozását elfogadni nem tudjuk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaságunk semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a Feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat Társaságunk köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

Társaságunk biztosítja, hogy a hírlevelekről Ön bármikor ingyenesen leiratkozzon, az adott e-mail alapján található, „leiratkozás a hírlevélről” fülre kattintva.

Hírlevelünkre való feliratkozásakor az Ön nevét és e-mail címét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás alapján elektronikusan kezeljük a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésünk végéig azzal, hogy amennyiben Ön leiratkozik a hírlevelünkről, törlési kérelmét követően adatait haladéktalanul töröljük.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Ön a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adatkezelés korlátozásához vagy az adatok törléséhez való jogával.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, észrevétel esetén az alábbi e-mail címen vagyunk elérhetőek: gszreka@t-online.hu

Társaságunk adatvédelmi szabályzata az alábbi linkre kattintva érhető el: http://noijoga.me/adatvedelmi-nyilatkozat/

Társaságunk adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Igényét bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per – az Ön választása alapján – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A tiltakozáshoz való jog

Közérdekű adatkezelés, továbbá Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés esetén Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben Társaságunk, illetve adatfeldolgozója a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Budapest, 2018. 05. 22.


Tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról

Az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően a VD50 Kft. (székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 14. fszt. 1., Cg.: 01 09 991230, képviseletében: Gáborjáni-Szabó Réka cégtulajdonos) is sütiket (cookie-kat) használ a weboldalán. A cookie-k információt gyűjtenek Önről és eszközéről, megjegyzik az Ön egyéni beállításait, azonban a weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, és javítják a felhasználói élményt, biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

Honlapunk a weboldal használata során Önről, illetve a böngészésre használt eszközéről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • a látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
  – látogatás időpontja,
 • a meglátogatott oldal adatai.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A cookie-k vonatkozásában adatkezelésünk jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adattárolás módja: elektronikus.

Az adatkezelés időtartama 180 nap.

Budapest, 2018. 05. 22.